top of page

תקנון אתר

כללי

1.יערית ליהיא בוקנט, היא היוצרת והבעלים של המוצרים ו/או יצירות האומנות הנמכרים- באתר האינטרנט הנ”ל ו/או באמצעות אימיילים הנשלחים למועדון הלקוחות ו/או באתרים שותפים אחרים ו/או בכל פלטפורמה בה יחליט בעל האתר לקדם את מוצריו (להלן:”החברה” ו/או “היוצר” ו/או האתר ו/או בעל האתר ו/או “בית העסק”), המכירה נעשית באמצעות רשת האינטרנט ו/או בבית העסק.

2. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, הכתוב מתייחס לשני המינים באופן שווה.

3. בסעיפים בהם כתוב בגוף יחיד תהווה הצהרה והסכמה של המשתמש לתוכן הדברים הכתובים.

4. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה באתר ע”י המבקרים (להלן: “המשתמש” ו/או “לקוח”) לרבות הרכישה ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש ו/או יצירת קשר במייל ו/או כל מדיה אחרת ובכך הינך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי השימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש זה אשר מופיעות בהמשך. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים שלבעלת העסק ו/או באתר.

5. נוסח התקנון המחייב והקובע הוא התקנון המפורסם באתר ברגע הרכישה, החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.

6. על המזמין להיות תושב ישראל בעל ת.ז ישראלית ומעל גיל 18, בעל כרטיס אשראי בתוקף.

 

תנאי הרכישה והמוצרים

7. המוצרים הנמכרים באתר בחלקם יצירות מקוריות, בעלי מספר עותקים מוגבל, יצירות מודפסות של היוצרת, פיסול ועוד. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להסיר מוצרים ו/או סוגי מוצרים.

8. פרטי המפרט הטכני, תנאי העסקה לרבות מחירם של המוצרים יופיעו בדף המוצר. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות את דף המוצר על תכניו.

9. בכדי להזמין מוצר יש לבחור מוצר בהתאם להוראות באתר- מוצר, צבע, גודל, הכל בהתאם להקשר של המוצר ולפי אפשרויות הבחירה שהאתר מציע בכל מוצר (להלן: “המוצר”).

10. בטופס ההזמנה יש למלא את הפרטים האישיים שהאתר מבקש כגון שם, כתובת, טלפון, מייל ואמצעי תשלום (להלן: “פרטי המזמין”) ולבסוף לשלוח את הטופס עם פרטי המזמין כאשר הינם מלאים, מדויקים, נכונים ושלמים וזאת לאתר ו/או לחברה (להלן: “ביצוע ההזמנה” ו/או “הזמנה”).

11. יש להקפיד למלא את פרטי המזמין באופן מדויק בכדי להבטיח את ביצוע ההזמנה.

12. במעמד ביצוע ההזמנה, האתר ו/או החברה תבצע בדיקה בעניין פרטי המזמין מול חברת האשראי, לשם קבלת אישור על ביצוע ההזמנה. עם קבלת האישור החברה תודיע בהודעה מתאימה אודות אישור ההזמנה והכל בכפוף להימצאות המוצר וזמינותו (להלן: “אישור הזמנה”). יודגש כי חיוב המזמין בגין המוצר המוזמן נעשה בעת ביצוע ההזמנה.

13. המוצרים אשר קיבלו אישור הזמנה, דהיינו בוצעה הזמנה אשר התקבל אישור הזמנה בגינם יכונו “פריטים”.

14. במידה ואין אישור מחברת האשראי לביצוע ההזמנה ועל כן לא הונפק אישור להזמנה. יש על המשתמש ליצור קשר עם השירות לקוחות במייל ו/או בטלפון כפי שיפורסם באתר ולהסדיר את הנושא. למען הסר ספק לבעלת האתר לא תהיה כל אחריות ולא יישא באף נזק ישיר ו/או עקיף להזמנות שלא קיבלו אישור הזמנה.

15. לתנאים נוספים ראה פרק תנאים נוספים בהמשך.

 

אספקת המוצר והפריטים

16. המועד הקובע לספירת ימי המשלוח הוא מיום קבלת אישור הזמנה, לאחר התשלום בגין הפריט יוצע למשתמש בד”כ לפחות 2 אפשרויות לקבלת הפריט, בין היתר משלוח ע”י חברת משלוחים תוך 3-4 ימי עסקים ( לא כולל שישי שבת) לבית הלקוח לפי פרטי המזמין ו/או איסוף מבית העסק לפי כתובתו המצוינת באתר ו/או באישור ההזמנה ו/או בביצוע ההזמנה. 

17. החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או לגרוע אפשרויות שילוח.

18. באם ההזמנה מתבצעת כעיסקת תשלומים, לחברה הזכות לגבות בתשלום הראשון את עלות השילוח.

19. אפשרויות השילוח, מחירם ועוד יופיעו באתר באופן מפורט.

20. החברה לא תישא באחריות לעיכוב ו/או איחור בשילוח שמבוצע ע”י צד ג’ ו/או מושפע מכוח עליון ו/או שביתות ו/או השבתות ו/או אי מענה מצד הלקוח לתיאום המשלוח ו/או כל סיבה אחרת שבעל האתר לא יכל למנוע אותה. עיכוב כאמור לא יהווה הפרת התחייבות לאספקת המוצר. לחברה תישמר הזכות לספק את המוצר בחלוף הגורם המונע ו/או המעכב את האספקה כאמור. כאשר ספירת מניין הימים לאספקת המוצר ימשכו מהמועד בו המניעה קטעה את ספירת הימים.

21. חברות שילוח מסרבות לעיתים לבצע שילוח לאזורים מסויימים, במצב המתואר יתואם אזור שיהיה מקובל על שני הצדדים.

22. שירות השליחות ואזורי הכיסוי נתונים לשיקול דעת בעל האתר בלבד, והינו בתחומי מדינת ישראל והכל באזורים מסויימים בלבד המוגדרים מעת לעת באתר (להלן: “אזור החלוקה”). לבית העסק שמורה הזכות לשנות את אזורי החלוקה ללא הודעה מוקדמת מראש ובכל עת.

23. במידה ויתברר לחברה לפי נהליה ומדיניותה כי לא ניתן לספק את הפריט לרוכש ולא ימצא פתרון הולם אחר, רשאית החברה לבטל את העסקה בכל מועד עד לאספקת המוצר. בוטלה העסקה, הלקוח יהיה זכאי לכספו חזרה באמצעות אמצעי התשלום אותו ביצע את ההזמנה המקורית ו/או יבוטלו חיובי האשראי ו/או יתבצע זיכוי בגובה החיוב, יודגש כי הלקוח לא יהיה זכאי לפיצוי כלשהו מכל סוג בשל ביטול העסקה.

24. על הלקוח ליידע את החברה באם הפריט לא התקבל בתקופת האספקה הנקובה באתר.

25. בזמן אספקת המוצר, רשאית החברה ו/או מי מטעמה לדרוש את נוכחות בעל כרטיס האשראי בעת מסירת הפריט ו/או חתימתו כתנאי למסירת הפריט.

26. תנאי השילוח יבוצעו בהתאם למפורט בדף המוצר במידה ורשום מידע שונה מתקנון האתר.

27. כל הזמנה אישית- זמן אספקת היצירה יעמוד על 14 ימי עסקים ממועד אישור ההזמנה.

28. מניין הימים יחל מרגע קבלת אישור הזמנה וביצוע התשלום בפועל במחשבי החברה (לא כולל שישי שבת)

 

ביטול עיסקת הרכישה

29. המשתמש רשאי לבטל עיסקה שביצע באתר ע”פ חוק הגנת הצרכן, התשמ”א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”) ובהתאם למדיניות החזרת מוצרים שתפורסם מעת לעת לשיקול דעת החברה.

30. ביטול הזמנה ייעשה מיום ביצוע ההזמנה עד ארבע עשר ימים מיום קבלת המוצר או קבלת מסמך ערוך לפי ס’ 14ג(ב) בהתאם לחוק הגנת הצרכן. בעל האתר שומר לעצמו את הזכות לאפשר גם ביטול תוך 14 יום מיום קבלת המוצר בתנאי שהמוצר יוחזר על חשבון הרוכש כשהוא במצב חדש, לאחר בדיקה ואישור של בית העסק הרוכש יהיה ראשי לקבל החזר כספי מלא לפי אמצעי התשלום שביצע את העיסקה. הכל בתיאום החזרת המוצר בפרטי ההתקשרות המופיעים באתר ו/או בתקנון זה.

31. תנאי הביטול הנזכרים לעיל לא יחולו על מוצרים ו/או פריטים אשר יוצרו בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן שבס’ 14(ג)ד-טובין שיוצרו במיוחד לפי הזמנה של הצרכן. אלא אם בית העסק לפנים משורת הדין יסכים לכך ובתנאיו, זאת במידה ויפורסמו מעת לעת באתר.

32. הביטול ייעשה באמצעות מייל לחברה ו/או כל דרך אחרת שבעל האתר ייראה לנכון ויפרסם באתר.

33. במקרה של ביטול הזמנה לפי הכללים הנ”ל, יחויב הלקוח בדמי ביטול של 5% או 100 ש”ח לפי הנמוך מבינהם ועל פי הדין. דמי הביטול יחויבו לשיקול דעת בעל האתר, לרוב מדיניות בעל האתר לא לחייב בגין דמי ביטול.

34. ביטול ההזמנה כפוף כי הלוקח יחזיר את המוצר לבית העסק על חשבונו באריזתו המקורית, שלם ו/או ללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם ו/או קלקול כשהוא במצב חדש, תקין וללא שימוש כלל.

35. התנאים יחולו על מוצרים לפי חוק הגנת הצרכן.

36. במידה וקיבלתם מוצר שהיה ניראה לכם שונה באתר עצמו במידותיו, בצבעו וכדומה, יש לפנות לבית העסק באופן מסודר ובכתב תוך 14 יום כאמור. לבית העסק השיקול הדעת הבלעדי באם לקבל את המוצר חזרה. עם זאת מומלץ לקרוא בתנאים הנוספים שבהמשך אודות המאמצים שבית העסק משתדל לעשות בכדי לשקף את המוצרים באתר כהוויתם במציאות למרות המגבלות הכרוכות בכך- צבע, פרופורציות ועוד.

37. במידה וקיבלתם מוצר שאתם חוששים שהוא פגום יש לפנות לבית העסק בכתב ולהעבירו לבית העסק וזאת לצורך בדיקה, מוצר שיימצא פגום, יתקבל עליו זיכוי מלא אך לא תקום עילה לפיצויים.

 

ביטול עיסקה ע”י בעל האתר

38. במצב בו אזל המלאי של המוצר, החברה תציע מוצר חלופי ו/או החזר כספי. החברה לא תישא בנזקים של המזמין ככל שייטען כן כאמור, תקום לחברה הזכות לבטל את העסקה.

39. במידה ופרטי המזמין לא נקלטו כראוי מכל סיבה שהיא רשאית החברה לבטל את עיסקת הרכישה ע”פ שיקול דעתה.

40. כאשר ההזמנה בוצעה שלא כדין ו/או לא על פי תקנון זה, החברה תהיה רשאית לבטל את העיסקה.

41. הודעה על ביטול הזמנה תימסר ללקוח ע”פ הפרטים שמילא.

42. באם נפלה טעות סופר כלשהי בהצעה ו/או בהזמנה, תהיה רשאית החברה לבטל את העיסקה.

 

אחריות על המוצרים

43. אין אחריות על יצירות שבירות שיצאו שלמות מהגלריה.

שירות לקוחות

44. במידה ויש צורך בתמיכה, החברה תעמיד מייל שיפורסם באתר לצורך פניות ושאלות. החברה תחזור בהקדם לפונים אשר השאירו את פרטי ההתקשרות.

 

פרטי התקשרות של האתר

45.  מייל- Yaaritlihib@gmail.com  נייד- 054-6821885 כתובת- הצופית 26 גבעת נילי

46. ניתן לפנות בכל שאלה, בקשה ונושא.

 

סודיות המידע ומדיניות פרטיות

47. החברה מתחייבת לשמור את פרטי המשתמשים ולא למסורם לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.

48. פרטי המזמין יכול שישמשו למשלוח פרטים אודות מוצרים נוספים בדואר אלקטרוני, זאת אך ורק לאחר הסכמת המשתמש ו/או יידועו על כך, הכל על פי הדין.

49. משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות, עיסקיות, על מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש וכדומה.

50. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.

51. החברה מצפינה את המידע החיוני בטכנולוגיות המקובלות ולפי דרישות הדין. לדוגמה שימוש בטכנולוגיית SSL לשם העברת מידע מוצפן כגון אמצעי תשלום כמקובל באתרי סחר אלקטרוני.

 

קניין רוחני ובעלות על האתר

52. כל הזכויות באתר לרבות תמונות, יצירותהמוצרים עצמם הן לפני מכירתם והן לאחר, עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.

53. יודגש כי יצירות האומנות המופיעות באתר ו/או המתקבלות כמוצר ללקוחות על תדפיסיה, העתקיה, מוצריה אשר נמצאים בבית הלקוח ו/או מוצבים במקום ציבורי ו/או מעין ציבורי וכדומה תהוונה קניינו הרוחני הבלעדי של היוצר. לא ניתן לעשות שימוש מסחרי לרבות אך לא רק הפצה, צילום, העתקה, מכירה. כמו כן הרוכש לא יעשה שימוש מסחרי ו/או שימוש שאינו לצורך עצמי בלבד למוצרים. על כן, יובהר כי היוצר רשאי לעשות מספר עותקים זהים ו/או דומים ליצירותיו שלו בכל עת ולשיקול דעתו הבלעדי היכן וכיצד לנהוג בהם.

54. לא ייעשה שימוש ביצירות בכדי ליצור יצירה אחרת ו/או בהשראתם.

55. התוכן באתר בכלל היצירות המוצגות באתר בפרט הן בבעלות מלאה ובלעדית של יערית ליהיא בוקנט  ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.

 

תוכן האתר ופרסומות בו

56. באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982.

57. המשתמש מצהיר כי לא תהיה לו כל טענה בנוגע לפרסומות ו/או המבצעים המוצגים באתר. יודגש כי דף “מסך המוצר” הוא הגובר במידה וקיימים פערים בין פרטי המבצע בפרסומת לבין דף המוצר, למשתמש לא תהיה אף טענה בעניין.

58. המשתמש מצהיר כי הוא מודע שהאתר אוסף אודותיו פרטים כאמור וייתכן שמעת לעת יוצג לו פרסומות בכדי לשפר את חווית הקניה שלו ו/או לעניין אותו במוצרים נוספים ו/או משלימים וכדומה.

 

הגבלת אחריות

59. ככל שהאתר ו/או השירות ,שמוצע באתר ומחוצה לו, אשר נעזר בשירותי צד ג’. יצויין כי בעל האתר לא יישא בנזק עקיף ו/או ישיר לרוכש ו/או אדם אחר.

60. יתר על כן, לא יישא באחריות שקשורה לשירות שניתן לכאורה ע”י בעל האתר בעניין, כגון אך לא רק העברת הנתונים ו/או אספקת המוצרים ו/או דיוק הנתונים שקשורים לאתר בשל כשל של צד ג’ ו/או שירות חיצוני. כל האחריות שכזאת ואחרת חלה על צד ג’, דהיינו נותן השירות שלשמו נשכר.

61. החברה עושה את מירב המאמצים להעמיד את האתר באופן רציף ללא הפרעות, עם זאת ייתכן שמעת לעת לא תהיה גישה לאתר.

62. בעלת האתר שומרת לעצמה את הזכות להגביל את מספר העותקים ו/או המוצרים ו/או היצירות שרשאי כל לקוח ו/או מזמין לרכוש.

63. ההדפסות והיצירות מופקות מחומרים איכותיים, עם זאת חשיפה לאור ושמש במרוצת הזמן יכולה לשנות את הגוונים של המוצר הנרכש, יצירות מיחמר פולימרי- אסור לקבל, לראות, להרגיש חום. על כן לבעל האתר לא יהיה אחראיות לדהיית הצבעים כתוצאה מחשיפה לאור ו/או שמש ו/או כל שימוש שאינו סביר ו/או שאינו לפי ההנחיות של המוצר שיפורט בהמשך.

64. החברה אינה אחראית לכל נזק שייגרם לרוכש באתר, תוצאתי, ישיר, הסתמכותי, פיצוי עונשי ועוד. בפרט אך לא רק במקרים שלהלן:

64.1. שימוש או יכולת שימוש באתר על שלל רבדיו- תוכן, יכולות אחרות ועוד.

64.2. הודעות, מכתבים ו/או כל תוכן שהמשתמש קיבל מהאתר ו/או החברה.

64.3. הסתמכות על מידע שפורסם באתר בין אם על ידי החברה ובין אם על ידי צדי ג’.

64.4. נזק שנגרם עקב שגגה ו/או טעות סופר בדיוק פרטי המידע המוצגים על גבי האתר.

65ככל שנדרשת הרכבה ו/או התקנה ו/או תלייה- העלות והאחריות בעניין תחול על הרוכש. יצירות מחימר פולימרי- מומלץ לתלות אך ורק על בורג. ביטחון ושמירה על היצירה.

66 בעל האתר לא יישא באחריות בשום מקרה של נזק עקיף שנגרם עקב שימוש במוצר המסופק על-ידו.

 

תנאים נוספים

67. החברה שומרת לעצמה את הזכות באם הפריטים אזלו מן המלאי להודיע על כך למשתמש ולספק מוצר חלופי באם המשתמש ירצה בכך או בביטול העסקה. הכל לשיקול הבלעדי של החברה.

68. לחברה הזכות להגביל את מספר הפריטים שמשתמש אחד יכול להזמין וזאת אף לאחר קבלת אישור הזמנה.

69. החברה שומרת לעצמה את הזכות כי זמן טיפול בהזמנה יעמוד על- עד 3 ימי עסקים. (לא כולל הזמנה אישית) בסופם תודיע למשתמש באם קיים אישור הזמנה.

70. לחברה הזכות לעדכן את דף המוצר על כל פרטיו מעת לעת. להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ועוד. מובהר כי התמונות להמחשה בלבד, ייתכן שינויים בין התמונות ובין המוצר המוצע שיסופק בפועל, אשר נובעים בין היתר כי התמונות מוצגות על גבי מסך מחשב אשר לעיתים גווניו וצבעיו שונים מאשר התוצר במציאות. יצויין כי בעל האתר עושה את מירב המאמצים ולנסות לשקף במדויק ככל הניתן את המוצרים באתר במגבלות הטכנולוגיות המקובלות. על כן ובמידה וקיבלתם מוצר בעל פער משמעותי בין הפריט שהוזמן באתר לבין המוצר שקיבלתם בפועל פנו אלינו בפרטי הקשר לבדיקה נוספת. ייתכן שוני בגוונים ובפרופורציות של המוצרים כאמור.

71. המחירים המצוינים באתר כוללים מע”מ כדין אלא אם כן מצוין במפורש אחרת.

72. לחברה ולמי מטעמה הזכות הבלעדית להוסיף ו/או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.

73. על אף שהחברה מפקחת על המידע ונכונותו, אין החברה ו/או מי מטעמה אחראית לכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות, השמטה, חוסר דיוק או ממידע מטעה המופיע באתר. מובהר בזאת כי החברה אינה אחראית לנזק ישיר ו/או עקיף ו/או להפסד העלול להיגרם מנתונים המוצגים באתר זה.

74. הודעה על אישור הזמנה אינו מהווה ראייה על ביצוע הפעולה ואינו מחייב את האתר. רק רישום שנרשם במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.

75. כותרות הפרקים משמשים לשם נוחות והתמצאות ולא ישמשו בפרשנות תנאי השימוש.

76. במידה ויש סתירות בין הסעיפים יגברו אלו שסבירים יותר בנסיבות ובהקשר.

bottom of page